Belgesel - Biyografi 21 ürün var.

sayfa başına
21 öğeden 1 - 15 arası gösteriliyor
 • Aziz Mahmud Hüdâî, bir asra yakın ömründe sekiz Osmanlı padişâhına yol gösteren müstesnâ bir ilim, tasavvuf ve edebiyat yıldızıdır.

 • Akdeniz’i bir “Osmanlı Gölü” haline getiren Barbaros Hayrettin Paşa; eşsiz savaş dehası, denizcilik bilgi ve tecrübesiyle...

 • Ortaya koyduğu fevkalâde haller nedeniyle ‘Zamânın eşsiz insanı’ anlamında “Bedîüzzaman” denilen Saîd-i Nursî, hayâtını Kur’an hakîkatlerinin inkişâfına vakfetmiştir. 

 • Yaklaşık on asır öncesinden müjdelenen fethe nâil olan; ‘fâtih’ denildiğinde akla ilk gelen tek kişi... Ve O’nun yaptığı fetih; çağ değiştiren tek fetih... 

 • Osmanlı devletinin dağıldığı yıllarda yetişen ülkemizin seçkin vâizlerinden Reîs-ül Kurrâ Gönenli Mehmed Efendi insanımızın gönlünde taht kuran müstesnâ bir şahsiyettir. 

 • Tarihin en önemli baş aktörlerinden biri olan bu eşsiz hükümdarın hayatı ve icraatlarına ilişkin her şey bu belgesel filmde anlatılmaktadır.

 • Bir semboldür Malcolm X… Yaşadığı her dönemin hakkını verişiyle, samîmiyetle sürdürdüğü arayışın şehitliğe varan seyriyle bir sembol...

 • 600 yıllık Osmanlı Cihan Devleti’nin enkaz haline geldiği yılları yaşayan Mehmet Zâhid Koktu Hazretleri bir toplumun değişimine şâhid olmuş, hayatını gönül yapmaya adamıştır. 

 • Bir aşk deryâsı ki; ağızların tadını kaçıran ölüm onun için “Şeb-i Ârûz”dur; düğün gecesi, vuslat günü ve hakîkî ölümsüzlüktür.

 • Osmanlı medeniyetini ortaya çıkaran ilim ve sanat adamları içinde, asırlardır ayakta duran ve sahip olduğu dehâyı...

 • Dünya boks tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı, yaşayan bir efsanedir Muhammed Ali… 

 • Bu belgesel attığı tohumlarla yeşeren ideal ve dünya durdukça yol gösterecek hayâtı ile Osman Gâzî’yi anlatıyor.

 • Altı asır boyunca dünyaya hükümrân olan ve hesâba katılmaksızın Dünya târihi yazılamayan Osmanlı Devleti… 

 • Altı asır boyunca dünyaya hükümran olan ve hesaba katılmaksızın Dünya tarihi yazılamayan Osmanlı Devleti…

 • Altı asır dünyaya adâlet götüren Osmanlıların içten içe çöktüğü bir dönemde yalnız bırakılan bir kahramanın kanla yazdığı akıl almaz destan… 

21 öğeden 1 - 15 arası gösteriliyor