Belgesel - Biyografi 21 ürün var.

sayfa başına
21 öğeden 16 - 21 arası gösteriliyor
  • Kafkasların efsânevî lîderi ve devletleşme çabalarının en önemli ismi Şeyh Şamil’in hayâtı, mücâdelesi ve tüm yönleriyle Kafkas destânı…Çeçenistan… 

  • Bu belgesel tarihin bu tartışmalı ve önemli ismi hakkında en önemli belge ve bilgileri içermektedir.

  • Yavuz ve Kanûnî’nin kendisine danıştığı Sümbül Sinâneddîn Yusuf Efendi ‘Dînin Ziyneti’ anlamında ‘Zeynüddîn’ olarak da anılır.

  • Yahyâ Efendi Şeyhülislâm Zembilli Ali Efendi’nin talebesi, İstanbul medreselerinde sürekli terfî eden en büyük müderrislerdendir. 

  • Saîd Nursî, XX. yüzyılda çığır açmış bir Müslüman mütefekkirdir. Fevkalâde halleri nedeniyle kendisine ‘Zamânın eşsiz insanı’ anlamında “Bedîüzzaman” denilmiştir.

  • Ömrünün nerede ise tamamını pâ-i-tahttan uzakta geçiren Sultan Selim Han son nefesini de seferde veren Yavuz bir padişâhtır. 

21 öğeden 16 - 21 arası gösteriliyor